Phiên bản mới nhất: 2.4.6

🌟 Tính năng mới

Tính năng học tiếng Anh qua phim trên Netflix

 • Xem phim song ngữ trên Netflix.
 • Chế độ auto-pause / tự động dừng để luyện nghe chủ động.
 • Bookmark / lưu lại cảnh phim yêu thích.
 • Xem phụ đề của cả bộ phim.
 • Phím tắt để xem và học tiếng Anh tiện lợi.

Audio-Reader

Nghe audio khi đang đọc đoạn văn bản yêu thích. Vừa luyện kỹ năng nghe vừa luyện kỹ năng đọc. 

📌 Sửa lỗi 

 • Không mở được pharsebook.
 • Tự động setting về Active-book sau khi đồng bộ.

💢 Bản cập nhật trước

Phiên bản 2.4.5

 • Mới: Sửa ví dụ từ, sắp xếp từ vựng theo độ thành thạo, lựa chọn tự động mở advanced translation và lựa chọn tắt tính năng inline translation.
 • Sửa lỗi: câu hỏi video YouTube, thêm từ vựng từ learning.oreilly.com và tìm từ trong sổ từ.

Version 2.4.4

 • New: Thêm collocation, từ đồng nghĩa, tiếng lóng và cách sử dụng từ vào pop-up tra từ.
 • Sửa lỗi.

Xem thêm

Cách dùng eJOY eXtension trên Netflix

Cách dùng tính năng Audio Reader trên eJOY eXtension