logo
Login

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã sử dụng eJOY (“eJOY“, “eJOY ENGLISH“, “chúng tôi“). Đây là các điều khoản dịch vụ (“Điều khoản“) áp dụng cho việc sử dụng của bạn trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi (“Trang web“, “Ứng dụng“) và các dịch vụ liên quan (bao gồm các tính năng và ứng dụng mới, “Dịch vụ“). Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về việc thu thập và sử dụng thông tin trên Trang web và Ứng dụng. Chính sách bảo mật này được tích hợp vào Điều khoản này qua tham chiếu. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được sở hữu bởi Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục eJOY.

2. Đăng ký dịch vụ

Để sử dụng các tính năng của Dịch vụ, bạn cần đăng ký một tài khoản. Bạn có thể đăng ký Tài khoản bằng cách: (i) kết nối thông qua tài khoản xã hội có sẵn (bao gồm, nhưng không giới hạn, Facebook, Google Plus); hoặc (ii) cung cấp tên người dùng, địa chỉ email hợp lệ hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi yêu cầu. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và chịu trách nhiệm đầy đủ cho mọi hoạt động diễn ra qua tài khoản của bạn. Tài khoản của bạn chỉ được sử dụng bởi bạn và không được chia sẻ hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân nào khác. Nếu bạn phát hiện việc sử dụng trái phép, gian lận hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Tài khoản của bạn, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi qua email tại [email protected]. Sau khi bạn có một tài khoản, bạn có thể tạo Hồ sơ trực tuyến. Khi tạo hồ sơ, bạn cam kết: (i) cung cấp thông tin thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ; và (ii) chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin mà bạn cung cấp trong hồ sơ. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu các thông tin bạn cung cấp trong hồ sơ của bạn được chứng minh là không chính xác, không đúng hoặc không tuân thủ Điều khoản của eJOY.

3. Nội dung của người dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác (Nội dung) mà bạn tải lên, đăng, xuất bản hoặc hiển thị, gửi qua email hoặc truyền hoặc sử dụng bằng cách sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rằng cho dù Nội dung của bạn được xuất bản hay không, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật đối với Nội dung đó.

4. Liên kết đến và từ các trang web khác (Trang web của bên thứ ba)

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác, bao gồm Facebook và Google Plus (“Trang web của bên thứ ba“). Chúng tôi không xác nhận, tài trợ, đề xuất hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Ngoài ra, chúng tôi không kiểm soát Trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của Trang web của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, các liên kết có trong Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của Trang web của bên thứ ba. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng eJOY sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, sự kiện, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua Trang web của bên thứ ba. Bất kỳ giao dịch nào bạn có với bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch vụ đều là giữa bạn và bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng eJOY không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc khiếu nại nào bạn có thể có đối với bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Chấm dứt đăng ký

eJOY có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn ngay lập tức vào bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ lý do nào và trong thời điểm đó, bạn sẽ không có quyền sử dụng Dịch vụ nữa nếu, theo quyền định đoạt độc quyền của eJOY, bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ và miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi, các quan chức, nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp, công ty liên kết, đại lý và nhà cấp phép khỏi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, khoản chi trả (bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý) hoặc trách nhiệm khác, phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, cáo buộc hoặc thủ tục nào được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào do, hoặc phát sinh từ sản phẩm người dùng của bạn, việc sử dụng Dịch vụ, kết nối của bạn đến Dịch vụ, vi phạm của bạn đối với Điều khoản, hoặc vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của một cá nhân hoặc tổ chức khác.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và, trừ những nội dung được đăng bởi người dùng đã đăng ký và nội dung bên thứ ba, tất cả các tài liệu được xuất bản trên Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, thông điệp, bình luận, đánh giá và các tài liệu khác, thuộc sở hữu của eJOY hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh và/hoặc các quyền sở hữu khác của Việt Nam và các quốc gia khác. eJOY sở hữu bản quyền về sự lựa chọn, sắp xếp, bố trí và cải tiến nội dung đó và cũng sở hữu bản quyền về Trang web. Tất cả các nhãn hiệu hiển thị trên Dịch vụ là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng, bao gồm eJOY và đối tác của nó. Người dùng bị cấm sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ eJOY hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu đó.Bạn không được sao chép, xuất bản, truyền, phân phối, thực hiện, bán, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của eJOY. Bạn chỉ có thể tải xuống nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại duy nhất theo những quy định được cung cấp trong các Điều khoản này, và phải giữ nguyên tất cả các thông báo về bản quyền và sở hữu khác. Việc sao chép hoặc lưu trữ nội dung cho bất kỳ mục đích khác ngoài việc sử dụng cá nhân là bị cấm, trừ khi có sự cho phép trước đó từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền được xác định trong thông báo bản quyền chứa trong nội dung.

8. Email từ chúng tôi

Bằng cách đăng ký eJOY, bạn sẽ nhận được thông tin qua email từ eJOY. Để hủy đăng ký khỏi bất kỳ danh sách email eJOY nào, chỉ cần nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” ở cuối email và tên của bạn sẽ được loại bỏ khỏi danh sách gửi email của chúng tôi.

9. Chính sách hoàn tiền

Bạn chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền nếu bạn mua qua Apple App Store (iOS) trong vòng 14 ngày hoặc Google Play Store (Android) trong vòng 2 ngày kể từ ngày mua. Nếu không, yêu cầu hoàn tiền của bạn có thể không được chấp nhận vì chúng tôi áp dụng mô hình freemium, cho phép bạn truy cập miễn phí vào các tính năng PRO trước khi bạn cần nâng cấp. Do đó, chúng tôi đề xuất bạn nên chỉ đăng ký eJOY Pro sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nên tận dụng tối đa phiên bản miễn phí của chúng tôi trước.

Lưu ý rằng, tài khoản trọn đời không được hoàn tiền cho bất kỳ lý do nào.

10. Bảo lưu tài khoản

Chúng tôi không cho phép hoặc chấp thuận yêu cầu bảo lưu tài khoản. Vậy nên hãy lựa chọn kỹ gói Pro phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.


11. Thay đổi email tài khoản

Chúng tôi chỉ chấp thuận yêu cầu đổi email nếu bạn chứng minh email chuyển nhượng và được chuyển nhượng đều là của bạn để tránh trường hợp lừa đảo, 1 tài khoản được bán cho nhiều người, dẫn đến nhiều bạn bị rơi vào trạng thái sử dụng sản phẩm chất lượng kém, không ổn định, thậm chí bị mất tài khoản. Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu đổi email nếu nghi ngờ bạn có ý đồ đổi email để sang nhượng, mua bán tài khoản Pro.

12. Xóa tài khoản

Bạn có thể xóa tài khoản và chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách tìm tùy chọn “Xóa hồ sơ“ trong phần cài đặt Hồ sơ của bạn. Sau khi xóa tài khoản, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào Hồ sơ của mình và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xóa thông tin hoặc nội dung từ Hồ sơ của bạn. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng một số Nội dung người dùng có thể vẫn tồn tại sau khi tài khoản của bạn bị xóa và Giấy phép Nội dung người dùng sẽ không bị thu hồi hoặc chấm dứt. Bạn không thể khôi phục tài khoản đã xóa. Nếu bạn có Gói dịch vụ Premium khi bạn xóa tài khoản, bạn sẽ không nhận được hoàn trả cho bất kỳ thời gian còn lại trên gói dịch vụ của bạn. Mỗi địa chỉ email chỉ có thể kết nối với một tài khoản eJOY vào một thời điểm, và việc xóa tài khoản sẽ không giải phóng email để sử dụng cho tài khoản khác. Nếu bạn muốn sử dụng địa chỉ email của tài khoản này cho một tài khoản eJOY khác, bạn cần thay đổi địa chỉ email được kết nối với tài khoản trên trang cài đặt trước khi xóa tài khoản. Sau khi thay đổi địa chỉ email, bạn có thể xóa tài khoản và sử dụng địa chỉ email ban đầu trên một tài khoản eJOY khác.

13. Đối với Tài khoản Pro

Tài khoản Pro không thể chuyển nhượng dưới bất kỳ tình huống nào. Bạn không được: (a) sao chép, chỉnh sửa hoặc phân phối Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào; (b) chuyển nhượng, cấp phép phụ, cho thuê, cho mượn, hoặc phân phối Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác; (c) dịch ngược, phân tích mã nguồn, phân rã hoặc tạo ra các công việc phát sinh từ Dịch vụ, hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Dịch vụ; (d) làm cho chức năng của Dịch vụ có sẵn cho nhiều người sử dụng thông qua bất kỳ phương tiện nào; hoặc (e) sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật, cho bất kỳ mục đích vi pháp nào hoặc không tuân thủ Điều khoản này. Trong trường hợp có hoạt động gian lận liên quan đến việc sử dụng Tài khoản giả mạo hoặc Tài khoản bị đánh cắp, v.v. để đăng ký Tài khoản Pro, hệ thống sẽ tự động thu hồi các gói dịch vụ Pro và chặn những Tài khoản đó.

14. Hạn chế

Bạn đồng ý không (a) can thiệp, gây hại, làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa hoạt động của Dịch vụ, bằng bất kỳ phương tiện nào (có thể là thông qua phương tiện tự động hoặc khác), bao gồm tải lên hoặc lan truyền virus, worm, phần mềm gián điệp, quảng cáo độc hại hoặc mã độc khác; (b) gửi các đề nghị không mời, quảng cáo, đề xuất hoặc gửi thư rác cho người dùng khác, hoặc sử dụng Dịch vụ cho mục đích thương mại; (c) sử dụng robot, spider, scraper hoặc bất kỳ phương tiện tự động nào để truy cập Dịch vụ với bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi hoặc bypass các tiêu đề loại trừ robot hoặc các biện pháp tương tự mà chúng tôi áp dụng; (d) loại bỏ, vượt qua, vô hiệu hóa, gây hại hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Dịch vụ, hoặc các tính năng giới hạn của Dịch vụ; (e) cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với Dịch vụ thông qua hacking, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; (f) liên kết sâu vào Dịch vụ, và bạn đồng ý sẽ ngay lập tức loại bỏ bất kỳ liên kết nào mà Công ty cho là không chấp nhận theo quyền quyết định độc quyền của nó; (g) gửi email hàng loạt, khảo sát hoặc các tin nhắn hàng loạt khác, có tính thương mại hoặc không có tính thương mại; (h) yêu cầu thông tin cá nhân từ người dùng vị thành niên, hoặc gửi hoặc truyền tải tài liệu khiêu dâm; (i) sắp xếp lại hoặc tạo khung cho bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (k) thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại, hoặc có thể gây tổn hại, theo quyền định đoạt độc quyền của chúng tôi, gây tải trọng quá đáng hoặc quá lớn lên cơ sở hạ tầng công nghệ của chúng tôi hoặc tạo nhu cầu lưu lượng quá mức cho Dịch vụ; (l) giả mạo người khác hoặc đại diện cho bản thân mình là liên quan đến chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc các chuyên gia ngành khác; (m) yêu cầu mật khẩu của người dùng hoặc thông tin tài khoản khác; hoặc (n) thu thập tên người dùng, địa chỉ hoặc địa chỉ email cho bất kỳ mục đích nào khác.

15. Giới hạn trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, eJOY hoặc các công ty liên kết của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, tuỳ ý hoặc thiệt hại mẫu mực hoặc mất mát nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất lợi nhuận, uy tín, gián đoạn kinh doanh, kết quả không chính xác, mất hoặc hỏng hóc nội dung của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu nào, sự không thể sử dụng dịch vụ, ngay cả khi eJOY đã được thông báo về khả năng có những thiệt hại đó và liệu có phải những thiệt hại đó phát sinh dựa trên hợp đồng, sơ suất, trái với hợp đồng, theo luật pháp, theo công lý, theo luật hay theo cách khác. Dưới bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm toàn bộ của eJOY đối với bạn về tất cả các thiệt hại, mất mát hoặc nguyên nhân hành động sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả cho eJOY trong sáu (6) tháng gần đây nhất, hoặc nếu lớn hơn, một trăm đô la ($100).

16. Tuyên bố từ chối bảo hành

Bạn hiểu rằng việc sử dụng Dịch vụ là đi kèm với những rủi ro riêng của bạn. Dịch vụ được cung cấp cho bạn dựa trên cơ sở “như đã có“ và “như sẵn có“. eJOY không đưa ra bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào về Dịch vụ, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn đến các cam kết hay bảo đảm về tính tiếng mua được, tính hợp đồng với một mục đích cụ thể, sở hữu và không vi phạm. eJOY không đảm bảo rằng (i) Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, (ii) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (iii) Kết quả thu được từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ chính xác, đáng tin cậy, hoàn chỉnh. Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ có thể bị chậm, hạn chế hoặc không có sẵn trong các giai đoạn có nhu cầu cao, nâng cấp hệ thống, hỏng hóc hoặc bảo trì theo lịch trình hoặc không theo lịch trình, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi.“

17. Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản này từ thời gian này đến thời gian khác bằng cách cập nhật thông báo này và thay đổi Ngày hiệu lực được tham chiếu dưới đây. Vui lòng truy cập khu vực Điều khoản mỗi khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ để cập nhật với các điều khoản hiện hành về việc sử dụng Dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn đồng nghĩa với việc bạn xác nhận chấp nhận sửa đổi Điều khoản và đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi Điều khoản đã được sửa đổi.

18. Chính sách Bảo mật

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo quy định pháp luật.

19. Điều khoản chung

Những Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và eJOY. Chúng thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đó hoặc đồng thời nào giữa bạn và eJOY liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản này được xác định là không hợp lệ hoặc không thực thi được, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều khoản này, tất cả những điều khoản đó sẽ tiếp tục có hiệu lực toàn bộ. Việc eJOY không thực hiện hoàn toàn hoặc một phần bất kỳ quyền nào hoặc sự từ chối vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong Điều khoản này của bạn sẽ không ngăn cản việc thực hiện sau đó của quyền đó bởi eJOY hoặc được coi là việc từ chối của EJOY cho bất kỳ vi phạm tiếp theo của bạn đối với cùng một điều khoản hoặc bất kỳ điều khoản khác của Điều khoản này. Những quyền và biện pháp khắc phục của eJOY trong Điều khoản này và bất kỳ thỏa thuận khác có liên quan nào giữa bạn và eJOY sẽ được tích lũy, và việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp đó sẽ không hạn chế quyền của eJOY thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác. Những Điều khoản này được điều chỉnh bởi và sẽ được diễn giải theo luật pháp của Việt Nam, mà không phụ thuộc vào bất kỳ quy định lựa chọn luật pháp nào.

20. Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những Điều khoản này bằng cách gửi email đến [email protected] với tiêu đề Câu hỏi về Điều khoản

NGÀY CÓ HIỆU LỰC: 22/11/2017