Hiển Thị Phiên Âm Của Từ Khi Xem Phim Tại Netflix

0
223

eJOY eXtension cho phép hiển thị phiên âm của từ trực tiếp tại phụ đề khi bạn xem video tại Netflix. Hiện eJOY hỗ trợ hiển thị phiên âm với Tiếng Anh.

Để hiển thị phiên âm của từ, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Click vào icon cài đặt và chọn Phonetic transcription

Bước 2: Chọn IPA để hiển thị phiên âm Tiếng Anh. Chọn None nếu bạn không muốn hiển thị

  • Font size: định đạng hiển thị
  • Format: màu sắc hiển thị

Phonetic Translation

Bước 3: Xem video với hiển thị phiên âm từ

Phonetic translation