Hướng Dẫn Bật Phụ Đề Song Ngữ Trên Netflix

0
5198

eJOY eXtension là tiện ích giúp hiển thị hai phụ đề song song, giúp bạn học Tiếng Anh hiệu quả hơn khi xem tại Netflix.

Để bật hai phụ đề song ngữ, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở video có 2 phụ đề trở lên

Bước 2: Bấm vào biểu tượng cài đặt (1)

Phần cài đặt cá nhân (2): Phụ đề sẽ ưu tiên hiển thị theo cài đặt này. Nếu bạn muốn thay đổi thì sẽ tùy chỉnh tại Phần cài đặt của phim đang xem (3)

  • Target language: Ngôn ngữ bạn đang học
  • Translation language: Ngôn ngữ mà phụ đề sẽ dịch sang
  • Preferred speed: Tốc độ phát ưa thích

Phần cài đặt của phim đang xem (3):  Số lượng ngôn ngữ phụ đề của phim có thể sẽ khác nhau khi bạn xem các bộ phim khác nhau. Tại đây, bạn có thể thiết lập ngôn ngữ phụ đề  cho phim hiện tại:

  • Target language: Ngôn ngữ bạn đang học
  • Translation language: Ngôn ngữ mà phụ đề sẽ dịch sang
  • Speed: Tốc độ phát hiện tại

Setting Dual Sub

Bước 3: Xem phim với phụ đề song ngữ

Dual Sub

Chú ý: Trường hợp Netflix không có phụ đề với ngôn ngữ của bạn thì bạn có thể xem nghĩa dịch theo bằng ấn tổ hợp phím Alt +T dịch từng câu.


Đọc thêm