In Phụ Đề Khi Xem Phim Tại Netflix

0
170

Bạn có thể in phụ đề khi học tại Netflix với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Click tại vị trí (1) để xem toàn bộ phụ đề dọc và những câu phụ đề được đánh dấu

Mở toàn bộ phụ đề

Bước 2: 

  • Click chọn Full Subtitles (2)icon in (4) để in toàn bộ phụ đề của bộ phim
  • Click chọn Bookmarks (3)icon in (4) để in phụ đề được đánh dấu

In phụ đề