In sổ từ vựng

0
251

Bạn có thể in sổ từ vựng ra giấy theo dạng bảng hoặc dạng flash cards để ôn tập mà không dùng đến máy tính hay điện thoại. Cách này phù hợp với các bạn không muốn sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều trong ngày.

Bạn làm theo các bước sau để in sổ từ vựng  :

1. Đăng nhập vào eJOY eXtension

2. Tại màn hình Game Center, click vào “Dashboard”
3. Mở sổ từ vựng cần in
4. Chọn in sổ từ vựng

Chọn in sổ từ vựng 

5. Chọn bố cục và tùy chỉnh lựa chọn phù hợp với bạn

Chọn bố cục và tùy chỉnh lựa chọn

Layout (Bố cục)

 • Table: in dạng bảng
 • Glossary: in dạng danh sách
 • Small: in dạng thẻ nhỏ
 • Large: in dạng thẻ lớn
 • Index card: thẻ ghi nhớ cỡ A6

Tuỳ chỉnh nội dung:

 • Alphabetize: sắp xếp theo bảng chữ cái
 • Exclude mastered words: loại bỏ từ vựng đã thành thạo
 • Thêm ảnh
 • Thêm ví dụ
 • Flip terms & definitions: thay đổi vị trí từ và định nghĩa
 • In 2 mặt

6. Chọn Mở PDF để xem trước khi in
7. Chọn in sổ từ vựng