Làm thế nào để tắt hiển thị phụ đề của eJOY trên trang video

0
272

Bạn có thể lựa chọn tắt phụ đề của eJOY cho video theo 2 cách sau:

Cách 1:

Click chọn biểu tượng eJOY eXtension => Click nút Bật/ Tắt (1) eJOY eXtension trên trang video.

Cách 2:

Click chọn biểu tượng eJOY eXtension => Chọn mục Phụ đề chính (Upper subtitles) và Phụ đề phụ (Lower subtitles) => Bỏ chọn mục Phụ đề (Subtitles) (2)