Phím Tắt Khi Xem Phim Tại Netflix

0
266

eJOY eXtension cho phép bạn sử dụng các phím tắt khi đang xem phim trên Netflix. Danh sách các phím tắt cụ thể như sau:

Danh sách các phím tắt thường dùng

Phím tắt

     1. Q/Space: Phát/ dừng
     2. C: Hiện/Ẩn thanh điều khiển
     3. F: Xem toàn màn hình
     4. M: Tắt tiếng
     5. A: Quay về câu trước
     6. D: Chuyển sang câu tiếp
     7. <-: Tua lại 10 giây
     8. ->: Nhảy tiếp 10 giây
     9. Arrow Up (Mũi tên lên): Tăng âm lượng
     10. Arrow Down (Mũi tên xuống): Giảm âm lượng
     11.  V: Bật/ Tắt hiện từ loại
     12.  I: Bật/ Tắt chế độ tự động phát âm khi tra từ

Danh sách các phím tắt cho phụ đề

Phím tắt phụ đề

    1. L: Phụ đề trên/ dưới màn hình phim
    2. K: Mở/ Tắt toàn bộ phụ đề
    3. O: Hiện popup tra từ
    4. W: Xem nhanh phụ đề trên
    5. T: Xem nhanh phụ đề dưới
    6.  >: Chọn từ vựng bắt đầu từ phía bên trái của câu phụ đề
    7. <: Chọn từ vựng bắt đầu từ phía bên phải của câu phụ đề
    8. N: Xem nhanh các phụ đề
    9. Alt+9: Bật/Tắt trạng thái che/làm mờ phụ đề trên
    10. Alt+8: Bật/Tắt trạng thái che/làm mờ phụ đề dưới
    11. Alt+T: Dịch câu phụ đề
    12. Alt+A: Đánh dấu/ bỏ đánh dấu câu phụ đề
    13. Alt+C: Copy câu phụ đề
    14. Shift+T: Lưu từ vào phrasebook

Danh sách các phím tắt phục vụ quá trình luyện nghe

phím tắt với tính năng luyện nghe

   1. S/B: Lặp lại 1 câu thoại
   2. P: Bật/Tắt chế độ tự động dừng phát phim
   3. 1: Tăng tốc độ phát thêm 0.1 lần
   4. 2: Giảm tốc độ phát xuống 0.1 lần
   5. R: Xem với tốc độ ưa thích