Tính Năng Tra Từ Tại Từ Điển Của eJOY Reader

0
3712

Với eJOY Reader, bạn có thể tra từ với phần từ điển bằng cách chọn icon từ điển ở màn hình chính.

Tra từ điển

Bộ công cụ tra từ toàn diện

từ điển online

1 – Định nghĩa: Tra cứu nghĩa Anh – Anh, dịch nghĩa Anh – Việt với hình ảnh minh họa, bao gồm cả phiên âm và phát âm chuẩn.

2 – Video dictionary – Say it: Xem ngữ cảnh video chứa từ vựng bạn đang tra cứu. Luyện tập nghe nói với video trên eJOY App.

3 – Dịch: Dịch từ đơn, cụm từ hoặc câu, bản dịch được cung cấp bởi Google Translate và Microsoft Translate.

4 – Word Family: Tìm hiểu tất cả các dạng của từ để củng cố ngữ pháp.

5 – Câu ví dụ: Học từ theo ngữ cảnh với các ví dụ thực tế.

6 – Collocation: Tra cách sử dụng từ.

7 – Thesaurus: Tra từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa của từ.

8 – Từ lóng: Giải thích các từ lóng được sử dụng nhiều bởi người Mỹ.

Tra từ trên các ứng dụng

• Khi đang lướt Web trên Safari hoặc Chrome, bạn chỉ cần chọn vào từ, chọn chế độ Share (chia sẻ), chọn eDict để tra từ hoặc dịch ngay lập tức.

• Tính năng này cũng có sẵn trên các ứng dụng cho phép bạn chọn từ.

tra từ trên ứng dụng

Từ điển offline

Tải từ điển tiếng Việt để tra từ ngay cả khi không có Internet

Tra nhanh các từ điển online khác

Kết nối với các từ điển yêu thích của bạn với thao tác đơn giản.

• Các từ điển Anh – Việt, Việt – Anh: Vietgle, VDict.

• Các từ điển Anh – Anh: Cambridge British English, Oxford Collocations, Collins COBUILD EN, Wikipedia.

• Từ điển Slang: Babylon Slang, OnlineSlangDict, Urban.

từ điển online

Tìm kiếm thông minh

• Vừa nhập vừa tìm, liệt kê kết quả.

• Kiểm tra chính tả cho các từ khóa tiếng Anh.

• Tra cứu từ khóa để tìm kiếm các từ ghép và cụm từ.