Tính Năng Tra Từ Nhanh Khi Xem Phim Tại Netflix

0
567

Khi xem phim tại Netflix, bạn có thể tra từ nhanh mà không cần bấm chuột bằng các bước sau:

Bước 1: Click icon cài đặt (1) và chọn Quick lookup (2) để cài đặt hiển thị khi tra nhanh.

  • Part of Speech (3): Hiển thị từ loại
  • Auto Pronouncing (4): Tự động phát âm
  • Front size (5): Chọn cỡ chữ hiển thị 
  • Format (6): Chọn định dạng chữ

Quick Lookup

Bước 2: Tra nhanh nghĩa bằng cách đưa con trỏ chuột đến từ mà không cần bấm. Nghĩa sẽ hiển thị ngay phía trên của từ được tra

Quick Lookup