Tùy Chỉnh Phụ Đề Khi Xem Phim Tại Netflix

0
286

Mỗi bộ phim tại Netflix, bạn thường có 2 loại phụ đề cơ bản:

  • Top subtitle: Phụ đề phía trên, và là phụ đề với ngôn ngữ bạn đang học
  • Bottom subtitle: Phu đề dưới, là phụ đề được dịch sang ngôn ngữ mà bạn chọn ở phần cài đặt phía trên

Bạn có thể tùy chỉnh phụ đề theo các bước sau:

Bước 1: Click chọn icon cài đặt và chọn Bottom subtitle hoặc Top subtitle

Settings subtitles

Bước 2: Với mỗi loại phụ đề, bạn có thể:

  • Bật/ tắt phụ đề (2)
  • Làm mờ [che] phụ đề, bạn bấm tổ hợp phím Alt+8(3)
  • Chọn cỡ chữ phụ đề (4)
  • Chọn định dạng của phụ đề (5)
  • Xem trước chỉnh sưa (6)

Bước 3: Xem phim