Dịch PDF
Dịch PDF
Mở file PDF của bạn để dịch, tra từ vựng chỉ với 1 click chuột
Tải file
Tiện ích mở rộng eJOY là gì?
eJOY eXtension giúp bạn dịch, tra từ, lưu và học từ mới nhanh chóng để vừa đọc báo, xem phim vừa học ngoại ngữ. Tương thích với hàng loạt trang web, bao gồm YouTube và Netflix.