Bài Tập English Reading - Level 2 - Do you like reading?

Bài tập đọc English Reading chủ đề Do you like reading? dành cho các bạn học level 2. Trong đoạn văn, Jane có chia sẻ một số điều về mình và chị gái. Hãy đọc và làm bài tập ở dưới để biết cô bé Jane thích làm gì nhất và xem xem sở thích của cô có giống của chị gái mình không nhé! Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra và lưu các từ mới trong bài.

Lưu ý:

 • Bài tập này được biên tập lại từ bài “Do you like reading?” trên website iSLcollective.com
 • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Beginner trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho [email protected] nhé.

Do you like reading?

Hi! I am Jane. I’m 8. I go to school and my favorite lesson is PE. I’m fond of sports. I go swimming twice a week, play football in the girl’s school team. I like to ride a bike in summer and to skate and ski in winter. My friends say I’m a very energetic person. But I also like to read a good book in the evening. I adore historical novels. I like to read about brave knights, kings, and queens.

Do you like reading?

I have a sister. Her name is Alice. She is 12. She goes to school too and she likes Maths, Art and Music. She’s a very quiet girl. Alice doesn’t like sports, but she likes to do handicrafts, to knit and to draw. Her pictures are very beautiful, she’s a real artist! She likes to cook too. I love her chocolate cake! Alice is very kind and helpful. She always helps me with my homework. We are very different, as you see, but we love each other very much.

Exercises

A/ Say true or false

 1. Jane is fond of music.
 2. Jane goes swimming three times a week.
 3. Alice likes Maths, Art and Music.
 4. Jane plays in the school basketball team.
 5. Alice can’t draw.
 6. Alice is very kind and helpful.
 7. Jane likes skateboarding.
 8. Jane reads historical novels in the evening.

B/ Answer the questions about you

 1. What is your favourite subject
 2. Are you fond of sports
 3. Do you like reading
 4. Can you cook a cake? 
 5. What do you like to do in your free time
Lộ Trình Học

More:

Bản tin eJOY(28)
Kiến Thức Nền Tảng(8)
Kỹ Năng Tiếng Anh(45)
Lộ Trình Học(32)
Luyện IELTS(41)
Ngữ Pháp(13)
Phát Âm(12)
Sản phẩm(6)
Tiếng Anh Giao Tiếp(158)
Từ Vựng Tiếng Anh(92)

Nội dung bài viết

  Related posts

  featured
  John DoeJ
  ·July 9, 2020

  Cẩm Nang Luyện Nghe Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

  featured
  John DoeJ
  ·February 29, 2020

  Học Tiếng Anh Hiệu Quả Với TED Talks Trên Điện Thoại

  featured
  John DoeJ
  ·October 2, 2018

  35+ Phần Mềm Học Tiếng Anh Tốt Nhất Theo Nhu Cầu Học

  featured
  John DoeJ
  ·May 22, 2018

  Cách Luyện Nói Tiếng Anh Với Kỹ Thuật Shadowing