Bài Tập Ngữ Pháp - A / An / The

Một trong những sự khác biệt lý thú giữa tiếng Anh và tiếng Việt chính là ở mạo từ a – an – the. 3 từ này có vai trò rất quan trọng chứ không phải để làm cảnh minh hoạ.

Giải thích ý nghĩa A / An / The

Hãy xem 2 câu sau:

 1. I want a cake. => (a) Tôi muốn ăn bánh, bất cứ chiếc bánh nào tôi cũng thích.
 2. Mom made a cake last night. I want the cake. => (b) Tôi muốn chiếc bánh mà mẹ tôi làm tối qua cơ, phải chính xác là chiếc bánh đó. Bánh khác chưa chắc tôi đã thích à. 

Bạn thấy đó chỉ với 2 câu bằng tiếng Anh ở mục (2) đã diễn tả hết được 1 đoạn ý dài bằng tiếng Việt ở mục (b) rồi. Như vậy a cake (1) là chiếc bánh bất kỳ, không xác định; the cake (2) là chiếc bánh xác định, chiếc bánh do mẹ tôi làm. 

Cách sử dụng A / An / The

A / an / the + danh từ

A + danh từ không xác định bắt đầu bằng phụ âm.

An + danh từ không xác định bắt đầu bằng nguyên âm.

The + danh từ xác định.

Rõ ràng, việc dùng sai a/an/the hoặc quên không đưa a, an, the vào sẽ khiến người nghe không hiểu được chính xác ý của bạn. Ví dụ ở trường hợp 2, nếu bạn nói là:

Mom made a cake last night. I want A cake. => Mẹ làm bánh tối qua. Tôi thích ăn bánh, cứ bánh là thích ăn. 

Bài tập ví dụ

Hãy xem 3 video sau về a, an, the và viết lại trong phần comment các danh từ trong video có kèm theo a, an, the nhé.

Lộ Trình Học
Ngữ Pháp

More:

Bản tin eJOY(28)
Kiến Thức Nền Tảng(8)
Kỹ Năng Tiếng Anh(45)
Lộ Trình Học(32)
Luyện IELTS(41)
Ngữ Pháp(13)
Phát Âm(12)
Sản phẩm(6)
Tiếng Anh Giao Tiếp(158)
Từ Vựng Tiếng Anh(92)

Nội dung bài viết

  Related posts

  featured
  John DoeJ
  ·July 9, 2020

  Cẩm Nang Luyện Nghe Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

  featured
  John DoeJ
  ·February 29, 2020

  Học Tiếng Anh Hiệu Quả Với TED Talks Trên Điện Thoại

  featured
  John DoeJ
  ·October 2, 2018

  35+ Phần Mềm Học Tiếng Anh Tốt Nhất Theo Nhu Cầu Học

  featured
  John DoeJ
  ·May 22, 2018

  Cách Luyện Nói Tiếng Anh Với Kỹ Thuật Shadowing