Trên các trang web bạn tích hợp thủ công, cũng như các trang chúng tôi tích hợp sẵn một phần, bạn có thể thay đổi màu chữ và kích cỡ chữ cho phụ đề chính và phụ đề Dịch tự động.

Để điều chỉnh phụ đề, bấm biểu tượng Chỉnh phụ đề bên cạnh câu phụ đề.

Một cửa sổ các cài đặt sẽ hiện ra để bạn chỉnh phụ đề.