Phân Biệt Từ Vựng Dễ Gây Nhầm Lẫn

0
1864

Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Thế nhưng, không chỉ có ngữ pháp tiếng Việt đâu, mà ngay cả tiếng Anh cũng có lúc khó nhằn lắm nhé. Trong ngôn ngữ này cũng chứa những cặp từ đồng nghĩa, đồng âm, giống nhau cách viết, hoặc cùng một từ với những giới từ khác nhau sẽ cho nghĩa khác nhau…

Chúng được sử dụng trong các trường hợp khác nhau để phục vụ cho mục đích của người nói, và gây “bối rối” cho những người đang học Tiếng Anh. Dưới đây là danh sách các bài viết của eJOY phân biệt các từ vựng nhầm lẫn phổ biến trong cách sử dụng.

và các bài viết khác trong chuỗi bài viết Phân biệt Từ vựng của eJOY tại đây.