Practice: Echo Question & Past Simple Tense

1. Xác minh lại thông tin với Echo questions

Echo question (câu hỏi lặp lại) là một dạng câu hỏi rút gọn được dùng khi
nghe không rõ, không hiểu hoặc hỏi người đối thoại đã nói gì.
thể hiện sự ngạc nhiên

Echo question lặp lại một phần hoặc toàn bộ câu nói trước đó.

Tình huống

Echo question

A. My apartment building caught on fire last night! B. On fire? What happened?
A. Call 911 if your neighbor’s house is on fire B. 911? Okay. I’ll keep that in mind. Thanks!

2. Thì quá khứ đơn để kể lại một sự việc đã xảy ra

Khi nói về một sự việc đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ ta dùng thì quá khứ đơn.

Ví dụ: Last night, my apartment building caught on fire.

Cấu trúc: Chủ ngữ + Động từ (quá khứ đơn)


LUYỆN TẬP

Lộ Trình Học

More:

Bản tin eJOY(28)
Kiến Thức Nền Tảng(8)
Kỹ Năng Tiếng Anh(45)
Lộ Trình Học(32)
Luyện IELTS(41)
Ngữ Pháp(13)
Phát Âm(12)
Sản phẩm(6)
Tiếng Anh Giao Tiếp(158)
Từ Vựng Tiếng Anh(92)

Nội dung bài viết

  Related posts

  featured
  John DoeJ
  ·July 9, 2020

  Cẩm Nang Luyện Nghe Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

  featured
  John DoeJ
  ·February 29, 2020

  Học Tiếng Anh Hiệu Quả Với TED Talks Trên Điện Thoại

  featured
  John DoeJ
  ·October 2, 2018

  35+ Phần Mềm Học Tiếng Anh Tốt Nhất Theo Nhu Cầu Học

  featured
  John DoeJ
  ·May 22, 2018

  Cách Luyện Nói Tiếng Anh Với Kỹ Thuật Shadowing