Tính Năng Tra Từ Khi Đọc Văn Bản Online Trên eJOY eXtension

0
3667

1. Cách tra từ với eJOY eXtension

 Tuỳ theo  cài đặt hiển thị pop-up mà bạn có thể tra từ bằng cách:

  • Cách 1: Bôi đen từ/ cụm từ muốn học và click vào biểu tượng giọt nước
  • Cách 2: Click đúp vào một từ/ cụm từ cần tra

Translation: Dịch nghĩa của từ sang tiếng Việt
Definition: Định nghĩa của từ
Slang: Nghĩa lóng của từ

tra từ với ejoy extension

2. Giao diện cửa sổ tra từ

GIAO DIỆN SỔ TỪ

1 – Xem nghĩa dịch – nghĩa tiếng Anh – nghĩa lóng
2 – Lưu từ vựng vào sổ từ Active (Sổ từ được tạo mặc định ngay từ đầuđầu)
3 – Chọn lưu vào sổ từ khác ngoài sổ Active
4 – Say it – nút tắt để ra trang Word Hunt tra cứu các ngữ cảnh video có chứa từ vựng
5 – Độ phổ biến. Từ vựng có chìa khoá là từ có độ phổ biến cao
6 – Advanced Translation – nút tắt để sang trang tra từ nâng cao