Tự giới thiệu bản thân - IELTS Speaking Part 1

Tự giới thiệu về bản thân là một phần quan trọng trong giao tiếp hàng ngày và cũng là phần mở đầu của IELTS Speaking. Để có được một bài giới thiệu về bản thân hiệu quả, chúng ta cần học từ cách người bản xứ giới thiệu bản thân.

Dưới đây là video Mr Shane giới thiệu về bản thân. Chúng ta hãy cùng nghe và trả lời các câu hỏi dưới đây nhé.

1) Where do Shane’s mom and dad live?
A. Seoul, South Korea
B. Pennsylvania
C. Near Las Vegas, America

2) Shane is living in Seoul, South Korea with:
A. His parents
B. His little sister
C. His son

3) Which university did Shane go to?
A. Cambridge
B. Havard
C. Minnesota

4) When did Shane graduated from his universiy?
A. 1982
B. 1992
C. 1962

5) What was Shane’s major?
A. International Relations
B. Economics
C. International Business

6) Did Shane finish the MBA?
A. Yes
B. No

7) Why didn’t Shane finish the MBA?
A. Because his parents didn’t allow him to finish
B. Because he didn’t want to finish
C. Because of some visa problems
D. Because his son was sick at that time

8) How long has Shane been teaching English?
A. 24 years
B. Almost 25 years
C. 25 years
D. 26 years

9) Why Shane likes to call himself a coach, not a teacher?
A. Because that would help him earn more money
B. Because he hates teachers
C. Because he doesn’t think he is good enough to be a teacher
D. Because a lot of his students are adults, and their English basics are really good

10) What are Shane’s hobbies?
A. Jogging and fishing
B. Reading and hiking
C. Running and swimming
D. Listening to music and watching movies

11) What kinds of books does Shane love to read?
A. History books
B. Travel distinations in Europe
C. Animals books
D. Teaching guide books

12) Why would Shane love to live someplace cold?
A. Because he has never lived in cold places before
B. Because his son is allergic to heat
C. Because his white skin is very sensitive to the sun, and he doesn’t want to get sunburnt
D. Because his white skin is very sensitive to the sun, and he doesn’t want to get skin cancer

13) Where does he want to live?
A. Iceland, London
B. Ireland. Scotland
C. Iceland, Ireland

14) If he moved to Ireland, or Scotland, he would continue:
A. Teaching Korea on Youtube
B. Teaching English on Youtube
C. Teaching English on Twitter
D. Teaching English on Facebook

Bạn đã trả lời hết các câu hỏi trên chưa? Bạn có thể đối chiếu với đáp án mà eJOY đính kèm phía dưới, bạn nhé. Nếu có bạn có câu hỏi nào thì đừng ngại trao đổi với chúng mình trong comment phía dưới nhé.

Answer Keys

————————–

Các bạn có thể xem thêm những bài viết về luyện thi IELTS của chúng mình tại đây.

Nhớ rằng, để cải thiện khả năng Nói các bạn cần phải tăng cường vốn từ vựng thông qua việc Nghe và Đọc tiếng Anh hàng ngày nhé.

Tải ngay ứng dụng học tiếng Anh 

 

Luyện IELTS

More:

Bản tin eJOY(28)
Kiến Thức Nền Tảng(8)
Kỹ Năng Tiếng Anh(45)
Lộ Trình Học(32)
Luyện IELTS(41)
Ngữ Pháp(13)
Phát Âm(12)
Sản phẩm(6)
Tiếng Anh Giao Tiếp(158)
Từ Vựng Tiếng Anh(92)

Nội dung bài viết

  Related posts

  featured
  John DoeJ
  ·July 9, 2020

  Cẩm Nang Luyện Nghe Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

  featured
  John DoeJ
  ·February 29, 2020

  Học Tiếng Anh Hiệu Quả Với TED Talks Trên Điện Thoại

  featured
  John DoeJ
  ·October 2, 2018

  35+ Phần Mềm Học Tiếng Anh Tốt Nhất Theo Nhu Cầu Học

  featured
  John DoeJ
  ·May 22, 2018

  Cách Luyện Nói Tiếng Anh Với Kỹ Thuật Shadowing