Presentation Skills | eJOY English
Bạn sẽ học được gì từ khoá học này?
Presentation skill
Wide range of vocabulary in different topics
Common phrases in presentation