close
Vui lòng đăng nhập
Bạn cần đăng nhập để lưu từ mới vào sổ từ.
Đăng nhập
close
close
Lỗi
Đã xảy ra lỗi
OK
01/01 - 01/01/1970|
ID: | Export at: 07:54 UTC+07, 10-07-2020
save-icon
save-icon
Thành tích
planet-icon
Pluto
Level undefined
NaN xps tới level tiếp theo
longest-streak-icon
Streak dài nhất
0 ngày
Từ vựng thành thạo/ Tổng từ
Tiến độ tuần này (0-0)
longest-streak-icon
0
điểm đạt được
longest-streak-icon
0
streak hiện tại
longest-streak-icon
0
từ vựng đã thêm
Từ vựng tuần này
Tổng số từ đã thêm 0
Điểm tuần này
Tổng số điểm đạt được: 0