close
Vui lòng đăng nhập
Bạn cần đăng nhập để lưu từ mới vào sổ từ.
Đăng nhập
close
close
Lỗi
Đã xảy ra lỗi
OK
close
Tính năng PRO
Nâng cấp lên PRO để học tất cả từ vựng bạn cần trong Word Store nhé.
Go PRO

280 Travel Vocabulary

This list contains 280 most common words and phrases used while traveling. Don't skip them if you are planning to travel abroad next month.

286 từ / 17 chủ đề

Common Words 1

Common Words 2

Air Travel 1

Air Travel 2

Air Travel 3

Land Travel

Sea Travel

Accommodation

Type of Holiday 1

Type of Holiday 2

Useful Phrases 1

Useful Phrases 2

Useful Phrases 3

Useful Phrases 4