close
Vui lòng đăng nhập
Bạn cần đăng nhập để lưu từ mới vào sổ từ.
Đăng nhập
close
close
Lỗi
Đã xảy ra lỗi
OK
close
Tính năng PRO
Nâng cấp lên PRO để học tất cả từ vựng bạn cần trong Word Store nhé.
Go PRO

500 Essential Words for TOEFL

This 500 Essential TOEFL Word list is based on Barron's Essential Words for the TOEFL. The list is organized in several TOEFL common topics. It's especially useful for TOEFL test takers.

500 từ / 30 chủ đề

Pack 1

Pack 2

Pack 3

Pack 4

Pack 5

Pack 6

Pack 7

Pack 8

Pack 9

Pack 10

Pack 11

Pack 12

Pack 13

Pack 14

Pack 15

Pack 16

Pack 17

Pack 18

Pack 19

Pack 20

Pack 21

Pack 22

Pack 23

Pack 24

Pack 25

Pack 26

Pack 27

Pack 28

Pack 29

Pack 30