close
Vui lòng đăng nhập
Bạn cần đăng nhập để lưu từ mới vào sổ từ.
Đăng nhập
close
close
Lỗi
Đã xảy ra lỗi
OK
close
Tính năng PRO
Nâng cấp lên PRO để học tất cả từ vựng bạn cần trong Word Store nhé.
Go PRO

9th Grade English vocabulary

The 9th Grade English Vocabulary List includes the most important words and phrases that 9th-grade students need to focus, covering 6 interesting topics: Recipes and Eating Habits, Tourism, English in the World, Space Travel, Changing Roles in Society, My Future Career.

318 từ / 12 chủ đề

Unit 12 - My Future Career

Unit 11 - Changing Roles in Society

Unit 10 - Space Travel

Unit 9 - English in The World

Unit 8 - Tourism

Unit 7 - Recipes And Eating Habits

Unit 6 - VietNam: Then and Now

Unit 5 - Wonders of VietNam

Unit 4 - Life in the Past

Unit 3 - Teen Stress and Pressure

Unit 2 - City Life

Unit 1 - Local Environment