eJOY CLIPBOOK

Cắt các phân cảnh yêu thích trong một video bất kỳ để tập trung luyện tập tiếng Anh.

header image

Cắt những phân cảnh yêu thích

Khi bạn bắt gặp một phân cảnh hay và muốn luyện tập thêm với nó, hãy chọn Cut a part trên eJOY Go hoặc Cut a clip trên eJOY App để tiến hành cắt và lưu nó lại.

Học thử ngay
cut clip
organize video

Sắp xếp những phân cảnh đã lưu

Sau khi cắt clip, bạn có thể tổ chức các clip theo Clipbook trên eJOY Go.

(*) Clip trên eJOY Go và eJOY App không đồng bộ với nhau.

Học thử ngay
left_quote

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

right_quote

--Mahatma Gandhi--

Tìm hiểu thêm về Clip book

Cách sử dụng Clipbook trên eJOY Go

>> Tìm hiểu ngay

Cách sử dụng Clipbook trên eJOY App

>> Tìm hiểu ngay

Quá nhiều thứ để học? Hãy tập trung vào clip bạn yêu thích trên eJOY

Bắt đầu học ngay