SỬA PHỤ ĐỀ Sửa phụ đề YouTube video và thời gian hiển thị phụ đề theo ý muốn của bạn.
edit subtitle
Chỉnh sửa phụ đề theo ý muốn Nếu phụ đề bị sai nội dung và thời gian, bạn có thể chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn. Lưu lại và luyện tập nghe - nói - viết trên eJOY với phụ đề chuẩn chỉnh.
edit subtitle website
roll play
Luyện nghe tiếng Anh chủ động Bạn có thể chủ động chỉnh toàn bộ phụ đề hiện chậm hơn hoặc nhanh hơn so với video để hỗ trợ luyện nghe.

The limits of my language mean the limits of my world

- Ludwig Wittgenstein -

Tìm hiểu thêm về tính năng Sửa phụ đề
Cách sử dụng tính năng Sửa phụ đề. >> Đọc thêm
Giới thiệu tính năng Sửa phụ đề >> Đọc thêm
Học tiếng Anh chủ động cùng eJOY Học miễn phí ngay!