TRA VÀ LƯU TỪ

Tra từ nhanh chóng và lưu từ vào sổ từ eJOY để luyện tập ghi nhớ từ với games. Tính năng tra từ có sẵn ở mọi sản phẩm của eJOY - eJOY app, eJOY GO, eJOY eXtension

Học thử ngay
look up

Tra từ nhanh chóng và toàn diện

Avaiable on mobile app ejoy go ejoy extension

eJOY extension - tra từ trên Netflix, YouTube, blog...

Reader App - tra từ khi đọc báo online trên điện thoại.

eJOY App - tra từ khi xem video trên eJOY App.

circle image section 2
circle image section 3

Từ điển toàn năng

Avaiable on mobile app

Tra nghĩa và dịch khi lướt web trên điện thoại. Tra từ đồng nghĩa, ngữ pháp cách sử dụng từ, ví dụ và từ lóng. Liên kết nhanh đến các từ điển yêu thích của bạn.

Học thử ngay

Inline Translation - hiển thị bản dịch

Avaiable on ejoy extension

Inline translation: hỗ trợ hiển thị bản dịch nghĩa ngay cạnh từ hoặc cụm từ gốc khi bạn đọc văn bản.

circle image section 4
circle image section 5

Tra từ trên file PDF

Avaiable on ejoy extension

Mở file PDF bằng Chrome hoặc Cốc Cốc - bôi đen từ - click chuột phải - chọn eJOY eXtension - chọn Advanced Translation.

Phrasebook - học với cụm từ và ngữ cảnh

Avaiable on ejoy extension

Luyện nói viết tiếng Anh tự nhiên bằng cách ghi nhớ cả cụm từ và ngữ cảnh.

Dùng eJOY eXtension bôi đen cụm từ, ngữ cảnh cần học - click chuột phải - chọn Advanced Translation - hightlight từ quan trọng - lưu lại.

Học thử ngay
circle image section 6
circle image section 7

Sắp xếp từ vựng và đồng bộ trên mọi thiết bị

Tạo sổ từ vựng theo chủ đề. Cho dù bạn lưu từ vựng trên bất kỳ ứng dụng nào của eJOY, dữ liệu từ vựng sẽ được đồng bộ trên eJOY App và eJOY eXtension. Ôn tập từ vựng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Học thử ngay

Học từ vựng tiếng Anh nhớ lâu với eJOY

Bắt đầu học ngay