Game Speak Tự luyện nói tiếng Anh bằng cách nói nhại theo video và thu âm giọng nói với Game Speak trên eJOY GO và eJOY App.
speak game
Luyện phát âm tiếng anh Với công nghệ nhận diện giọng nói tiên tiến nhất, eJOY sẽ phân tích và chỉ ra những từ bạn phát âm sai và cần cải thiện.
improve pronunciation
comparision game
So sánh giọng nói của bạn với giọng của người bản ngữ Sau khi thu âm, bấm vào biểu tượng tai nghe để so sánh giọng nói của bạn với giọng gốc trong video. Hãy bắt chước ngữ điệu, lên giọng, xuống giọng, nối âm, nuốt âm của người bản ngữ.
Tự luyện nói một mình hiệu quả Bạn nên tự luyện nói tiếng Anh với eJOY để làm quen và tự tin hơn trước khi giao tiếp với người nước ngoài.
speaking partner
Cách luyện nói tiếng Anh với eJOY

Trên tất cả nền tảng

mobile app ejoy epic ejoy extensions ejoy go
Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. - Scorates -
Tự tin luyện nói tiếng Anh với eJOY Học miễn phí ngay