Đồng bộ Đồng bộ dữ liệu trên mọi thiết bị và nền tảng để học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.
sync-devices
Từ vựng được đồng bộ trên mọi thiết bị Cho dù bạn lưu từ vựng trên bất kỳ ứng dụng nào của eJOY, dữ liệu từ vựng sẽ được đồng bộ trên cả eJOY App và eJOY eXtension.
active book
game center
Dễ dàng theo dõi tiến độ học Điểm số, streak và độ thành thạo từ vựng của bạn sẽ được đồng bộ để bạn duy trì động lực học tiếng Anh cùng eJOY.
Kết nối đồng bộ tất cả ứng dụng của eJOY ejoy product quote
Hướng dẫn đồng bộ trên eJOY Tìm hiểu ngay
learn more about ejoy sync
Học tiếng Anh ở bất cứ đâu với eJOY Bắt đầu học ngay