WORD HUNT Từ điển video Word Hunt là một từ điển video cho phép bạn tìm kiếm từ vựng trong ngữ cảnh video.
word hunt
Học cách dùng từ như người bản xứ Word Hunt sẽ tìm kiếm các ngữ cảnh video có sử dụng từ vựng mà bạn cần. Lưu từ ở ngay ngữ cảnh đó để luyện tập.
speak native
meanings of word
Luyện nghe tiếng Anh với nhiều giọng khác nhau Cùng 1 từ vựng, bạn có thể luyện nghe với nhiều giọng khác nhau (Anh - Anh, Anh Mỹ, Anh - Úc...). Nhờ đó bạn sẽ tự tin giao tiếp khi gặp người bản xứ.
vocabulary quickly
Vì sao bạn không nhớ những từ đã học?
>> Tìm hiểu ngay
Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can, there will always come a time when you will be grateful you did. - Sarah Coldwell -
Cách sử dụng tính năng Word Hunt wordhunt feature

Word Hunt có sẵn trên Website và App