YOUTUBE CONNECT Thỏa thích học tiếng Anh với video YouTube trên eJOY
youtube connect
listen-quiz-write
Luyện Nghe -Quiz - Viết - Nói với các video YouTube trên eJOY Go Sao chép link video YouTube có phụ đề - dán vào YouTube Connect - luyện tập tiếng Anh với các bài tập bổ trợ trên eJOY Go.
Available on ejoy go
Luyện nói nhại - nhập vai với video YouTube trên eJOY App Tìm video YouTube có phụ đề - kết nối với eJOY - luyện nghe và nói theo lộ trình 7 bước học trên eJOY App đến khi bạn thành thạo.
Available on mobile app
shadowing - role play

What we learn with pleasure we will never forget.

- Alfred Mercier -

Cách sử dụng youtube icon Youtube Connect
để học tiếng Anh với video YouTube yêu thích
Tìm hiểu ngay
YouTube Connect - Công cụ học Tiếng Anh hiệu quả qua YouTube Học thử ngay