logo
Login

Cách cài đặt ngôn ngữ dịch cho eJOY Extension

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã tải xuống từ điển eJOY AI cho Chrome, Microsoft Edge hoặc Cốc Cốc - những trình duyệt tương thích với eJOY.

Các bước chuyển đổi ngôn ngữ dịch trên eJOY Extension

(1) Chọn biểu tượng eJOY Extension đã ghim trên trình duyệt của bạn

(2) Dịch Từ (Translate from): Chọn ngôn ngữ của văn bản bạn muốn dịch, hoặc chọn Auto detect thì hệ thống sẽ tự xác định ngôn ngữ giúp bạn.

(3) Dịch sang (Translate to): Chọn ngôn ngữ bạn muốn eJOY dịch sang

Cài đặt chung