logo
Login

Cách sử dụng tính năng Scan của app eJOY English 2

Khi đi ngoài đường gặp những biển hiệu, chữ tiếng anh hay khi đang đọc những tài liệu giấy tiếng anh mà gặp những từ mới bạn không biết thì eJOY app 2 sẽ giúp bạn:

  • Scan văn bản
  • Tra từ, lưu từ, xem IPA, nghe audio trên văn bản bạn vừa scan

1. Cách Scan văn bản với eJOY app 2

Bước 1 : Tại màn hình Material --> chọn biểu tượng Scan

Bước 2:

  • Chọn Chụp ảnh nếu bạn muốn chụp những gì bạn vừa thấy
  • Hoặc chọn ảnh từ thư viện của bạn nếu bạn đã có sẵn ảnh chụp trong máy.

Bước 3: Chụp ảnh văn bản mà bạn muốn dịch

Bước 4: Sau đó eJOY sẽ scan ảnh chụp của bạn và chuyển về dạng chữ mà bạn có thể thao tác tra luôn trên đó.

2. Tra từ, lưu từ, xem phiên âm, nghe audio trên văn bản bạn vừa scan

  • Bạn có thể tra từ đơn bằng cách bấm chọn từ --> pop-up dịch sẽ hiện lên --> tại đây bạn có thể xem được phiên âm, nghe audio, xem nội dung giải nghĩa từ vựng bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
  • Nếu muốn tra cứu cả đoạn văn bản thì bạn có thể nhấn vào nút “Extract to translate phrases” để trích xuất văn bản
  • App sẽ trích xuất thành một đoạn văn dưới dạng Clipboard. Khi ở dạng Clipboard, bạn có thể bôi đen nội dung bạn muốn dịch


  • Ngoài chức năng dịch, bạn còn có các chức năng khác như:


   (1) Tính năng AI Explain

   (2) Nút Loa để đọc đoạn văn bản

   (3) Nút Copy

   (4) Nút Open để hiện pop-up nâng cao

   (5) Nút Edit để sửa nghĩ nếu bạn muốn

   (6) Nút Add để lưu đoạn vào sổ từ của bạn


Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Đọc báo và Tin tức