logo
Login

Cách tải từ điển offline

Từ điển offline sẽ giúp bạn tra nghĩa của từ ngay cả khi bạn xem video và học khi không có mạng.

1. Download từ điển offline

Vào Profile -> Chọn Offline learning -> Chọn Offline dictionary -> Bấm nút download từ điển General và có thể bấm download cả từ điển tiếng mẹ đẻ phía dưới


2. Tra từ ở chế độ offline

Sau khi tải đầy đủ từ điển, bạn có thể tra từ khi xem video offline, đọc tài liệu offline, học course offline.

Dữ liệu học tập