logo
Login

Cách tạo Playlist cho Video

Nếu bạn muốn xem lại một loạt các video bạn yêu thích theo chủ đề nào đó thì hãy cân nhắc đến việc tạo Playlist nhé.

1. Các bước tạo thêm video vào Playlist

  • Có 2 cách tạo Playlist:

Cách 1: Chọn biểu tượng Playlist tại video bất kỳ → chọn Tạo Playlist mới Đặt tên cho Playlist và bấm nút Tạo

Cách 2: Chọn Playlist tại mục Practice → Chọn Tất cả → Chọn dấu cộng Đặt tên cho Playlist và bấm nút Tạo

  • Các bước thêm video vào Playlist đã tạo:

Chọn biểu tượng Playlist tại video bạn thích → Chọn Playlist mà bạn muốn thêm video vào → Khi dấu cộng tím chuyển thành tích xanh là bạn đã thêm thành công

2. Xem lại các Playlist đã tạo ở đâu?

Bước 1: Chọn Playlist của mục Practice,

Bước 2: Bấm All  để hiển thị toàn bộ các playlist mà bạn đã tạo

Bước 3: Bấm biểu tượng Play trong mỗi playlist để nghe lại toàn bộ các video trong playlist đó

Lưu ý: Bạn có thể chọn chế độ phát ngẫu nhiên các video và lặp lại tất cả các video


3. Chỉnh sửa Playlist

  • Bấm Edit để thay đổi tên của playlist
  • Bấm Delete để xóa playlist
Khoá học & Video