logo
Login

Cách thay đổi trình độ tiếng Anh

Thay đổi trình độ Tiếng Anh trên app sẽ giúp bạn tiếp cận được những video, khóa học phù hợp với trình độ của mình hơn.

Dưới đây sẽ là cách giúp bạn thay đổi trình độ tiếng Anh trong eJOY English 2 app:

Bước 1 : Vào mục Profile

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn Cài đặt chế độ học

Bước 4: Chọn Trình độ tiếng Anh để thay đổi trình độ phù hợp với bạn

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Cài đặt chung