logo
Login

Cách tra cứu với các nguồn từ điển khác

Ngoài từ điển eJOY, hiện nay bạn có thể xem nhanh nghĩa của từ trên các từ điển nổi tiếng như:

  • AI dictionary
  • Cambridge dictionary
  • Oxford dictionary
  • Longman dictionary
  • Macmillian dictionary
  • Merriam - Webster

1. Trên eJOY app 2

Các bước thực hiện:

Bước 1: Click tra từ → Bấm vào biểu tượng mở rộng ở cửa sổ tra từ

Bước 2: Tại cửa sổ mở rộng, kéo xuống bên dưới, cho đến khi thấy danh sách các từ điển

Bước 3: Chọn từ điển mà bạn muốn

2. Trên web

Bước 1: Click để tra từ

Bước 2: Tại tab Definition hoặc Translation, cuộn xuống bên dưới cho đến khi nhìn thấy danh sách các từ điển

Bước 3: Chọn từ điển bạn muốn

Đọc báo và Tin tức