logo
Login

Giải nghĩa văn bản với từ điển AI trên eJOY App 2

1. Các bước để xem giải nghĩa đoạn văn với từ điển AI

Bước 1: Chọn đoạn văn bản (Trong một video hoặc trong một bài báo)

Bước 2: Bấm vào biểu tượng AI Explain trên pop-up

Lưu ý: Trong một đoạn văn bản mà bạn tra, có thể sẽ chứa những cụm từ, thành ngữ mà AI tự phát hiện được ra và làm nổi bật trong pop-up. Bạn có thể bấm vào những cụm từ đó để xem giải nghĩa cho cụm. Đoạn giải thích này cũng được từ điển AI tự động tạo ra.

2. Các thành phần trong pop-up AI khi tra đoạn văn

(1)- Âm thanh cho đoạn văn bản và nút copy đoạn văn.

(2) - Nguyên văn đoạn văn bản được tra.

(3) - Những cụm từ có trong đoạn văn được highlight.

(4) - Giải thích nghĩa của đoạn văn bởi từ điển AI - Phân tích các cấu trúc ngữ pháp có trong đoạn văn.

(5) - Dịch phần giải thích ra tiếng mẹ đẻ.

(6) - Chỉnh sửa phần giải thích.

(7) - Chọn sổ từ và lưu đoạn.

Đọc báo và Tin tức