logo
Login

Giải thích cơ chế tính Learning Time

Learning Time là khoảng thời gian học chủ động của bạn được eJOY ghi lại với các công thức như sau:

Learning Time = Input time + Speaking time + Writing time

Trong đó:

 • Input time = Thời gian chơi các game Input (Flash card, Matching, Multiple choice, Word Constructor, Rearrange) + Thời gian xem video + Thời gian đọc báo
 • Speaking time là thời gian bạn chơi các game thuộc kỹ năng Speaking (Shadow, Role play, Speak)
 • Writing là thời gian bạn chơi các game thuộc kỹ năng Writing (Fill in the blank, Writing)
Trulli

1. Cách tính thời gian xem video

 • Thời gian xem video được tính từ lúc bạn bấm “Bắt đầu” đến lúc hết video hoặc bấm “Xong” và thoát khỏi màn hình xem video.
 • Nếu bạn đang xem video sau đó bấm “Tạm dừng” rồi quay lại xem tiếp thì sẽ trừ đi khoảng thời gian bạn tạm dừng xem video.
 • Trường hợp bạn để treo màn hình, video vẫn phát đi phát lại trong nhiều giờ thì ứng dụng cũng chỉ ghi nhận thời gian tối đa theo công thức:

Thời gian tối đa = Độ dài video * 3 (Tối đa 2 tiếng)

2. Cách tính thời gian đọc báo

Trulli
 • Thời gian đọc báo được tính từ lúc bạn bắt đầu vào bài báo đến lúc tra từ cuối cùng trước khi thoát bài báo đó. Nếu bạn không tương tác khi đọc báo, tức là không tra từ, lưu từ thì không được tính learning time.
 • Trường hợp bạn để treo máy ở màn hình đọc báo, không có hành động thoát ra, màn hình vẫn sáng hàng giờ sau đó thì ứng dụng cũng chỉ ghi nhận thời gian tối đa theo công thức:

Thời gian tối đa = Tổng số ký tự có trong bài báo / 250 * 60 (đơn vị giây) và tối đa 30 phút

3. Cách tính thời gian chơi game video

 • Thời gian  mỗi lần chơi game được tính từ khi bạn bấm “Bắt đầu” cho đến khi kết thúc game và hiện màn hình kết quả.
 • Nếu bạn đang chơi, chưa hoàn thành đã thoát khỏi trò chơi hoặc chủ động thoát ứng dụng thì Learning time = 0. Đôi khi ứng dụng gặp lỗi bị tắt đột ngột thì cũng không ghi nhận được thời gian mà bạn đã học trước đó. Vì vậy, eJOY khuyên bạn nên học theo video ngắn dưới 3 phút để có trải nghiệm tốt nhất.
 • Nếu bạn đang chơi sau đó bấm “Tạm dừng” rồi quay lại chơi tiếp đến khi hoàn thành thì sẽ trừ đi khoảng thời gian bạn tạm dừng.
 • Nếu bạn đang chơi dở rồi treo máy ở đó với màn hình sáng rất lâu, sau đó quay lại chơi tiếp cho đến khi hoàn thành thì ứng dụng cũng chỉ ghi nhận thời gian tối đa theo công thức:

Thời gian tối đa = độ dài video *2 (Tối đa 2 tiếng)

 • Riêng game viết: Thời gian tối đa  = độ dài video * 10 (tối đa 2 tiếng)

Bởi vì game viết chơi mất thời gian hơn các game còn lại.


4. Cách tính thời gian chơi game training và course

Trulli
 • Thời gian chơi cũng tính từ khi bạn bấm “Bắt đầu” cho đến khi kết thúc và hiện màn hình kết quả.
 • Nếu bạn đang chơi sau đó bấm “Tạm dừng” rồi quay lại chơi tiếp đến khi hoàn thành thì sẽ trừ đi khoảng thời gian bạn tạm dừng game.
 • Nếu bạn đang chơi, chưa hoàn thành đã thoát khỏi trò chơi hoặc chủ động thoát ứng dụng thì Learning time = 0. Đôi khi ứng dụng gặp lỗi bị tắt đột ngột thì cũng không ghi nhận được thời gian mà bạn đã học trước đó. Vì vậy, khi bạn ôn tập từ vựng với game training, eJOY khuyên bạn nên ôn ít từ một lượt, cụ thể là dưới 10 từ/ lượt chơi để nếu ứng dụng bất ngờ gặp sự cố thì cũng không quá ảnh hưởng đến việc ghi nhận thời gian học của bạn.

Dữ liệu học tập