logo
Login

Hướng dẫn chơi game Daily Challenge

Daily challenge là thử thách hàng ngày bao gồm nhiều trò chơi như Speak, Fill in the blank, Multiple choice, Word constructor giúp bạn ôn tập tất cả các từ vựng đã được học trong ngày trước đó. Tại đây bài viết này sẽ hướng dẫn bạn:

  • Cách truy cập vào game Daily Challenge
  • Hướng dẫn cách chơi các game tại Daily Challenge

1. Cách truy cập game Daily Challenge

Bước 1: Tại màn hình Practice - Chọn mục Chọn Game

Bước 2: Tại màn hình game, bạn hãy chọn nút Chơi Ngay ở phần Trò chơi hàng ngày

2. Hướng dẫn chơi các game của Daily Challenge

2.1 Game Chọn câu trả lời đúng (Multiple Choice)

  • Tại trò chơi này, bạn hãy chọn câu trả lời đúng nhất với câu hỏi được đưa ra

2.2 Game Sắp xếp từ (Rearrange)

  • Với trò chơi này bạn hãy sắp xếp các chữ cái đã cho thành từ mà trò chơi đưa ra

2.3  Game Điền vào chỗ trống (Fill in the blanks)

  • Tại game này. bạn đã điền câu trả lời của bạn với phần câu hỏi được đưa ra

2.4 Game Nói (Speak)

  • Tại đây, eJOY sẽ đưa ra các từ màu xanh dương, bạn hãy bấm nút Micro để bắt đầu nói.

Sau khi hoàn thành các phần trò chơi hàng ngày, bạn có thể xem lại các thông tin về độ thành thạo của các từ bạn đã học để có thể cải thiện hơn vào lần học tiếp theo

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Game từ vựng