logo
Login

Hướng dẫn theo dõi Daily Goal

Quá trình hoàn thành mục tiêu hôm nay

Quá trình ngày hôm nay được ghi lại bằng các thông số:

  • Số xp tích lũy được so với Daily goal
  • Số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành so với mục tiêu của Daily goal

Trong đó, với mỗi mục tiêu bạn cần thực hiện các nhiệm vụ xem video clip, học bài học, từ vựng mới và chơi game với số lượng tương ứng từng mục tiêu như sau:

🍚 Mục tiêu 1500xp, bạn cần học ít nhất 1 bài học, học 3 từ vựng mới, xem 1 video clip và chơi 3 game ôn tập

🥗 Mục tiêu 6000xp, bạn cần học ít nhất 3 bài học, học 3 từ vựng mới, xem 2 video clip và chơi 5 game ôn tập mỗi ngày

🍣 Để hoàn thành mục tiêu 20000xp, bạn cần học 4 bài học, học 3 từ vựng mới, xem 3 video clip và chơi 6 game mỗi ngày

  • Time left: Thời gian còn lại trong ngày để hoàn thành mục tiêu

Thời gian học

Thời gian học trong ngày được phân bố thành 3 yếu tố: Input time, Speaking time, Writing time để so sánh thời gian học từng kỹ năng của bạn. Từ đó, bạn có thể phân bổ thời gian học hợp lý hơn để cải thiện kỹ năng của mình!Việc theo dõi mục tiêu hàng ngày, số lượng bài học cần đạt, bạn sẽ kiểm soát quá trình học tiếng Anh hiệu quả hơn rất nhiều.

Dữ liệu học tập