logo
Login

Tuỳ chỉnh từ điển eJOY

Bạn muốn tuỳ chỉnh từ điển eJOY để phù hợp với nhu cầu tra cứu và dịch tài liệu của bản thân thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn:

  • Cách luôn hiện nghĩa tiếng Anh khi tra từ.
  • Cách tự động phát âm từ vựng mỗi khi tra từ.
  • Cách hiện popup tra từ ngay lập tức sau khi bôi đen từ/đoạn văn bản.
  • Chọn công cụ dịch ưu tiên khi dùng cả eJOY và GlotDojo.

1. Cách luôn hiện nghĩa tiếng Anh khi tra từ

  • Nếu bạn ở trình độ trung cấp trở lên, cài đặt pop-up hiển thị nghĩa Anh-Anh để làm quen với cách diễn đạt và suy nghĩ bằng tiếng Anh theo cách sau:

Chọn biểu tượng eJOY ở góc phải màn hình → chọn "Setting" → Chọn "Show definition first".

  • Tuy nhiên nếu bạn ở trình độ sơ cấp vốn từ tiếng Anh chưa nhiều thì có thể tắt "Show definition first" đi. Như vậy bạn sẽ thấy nghĩa dịch sang tiếng mẹ đẻ của bạn mỗi khi tra từ.

2. Cách tự động phát âm từ vựng mỗi khi tra từ

Để luyện phát âm hoặc nghe phiên âm của từ khi tra từ, thực hiện các bước sau:

  • Chọn biểu tượng eJOY → chọn "Setting" → bật "Auto pronunciation".

Bạn cũng có thể chọn giọng phát âm Anh-Anh or Anh-Mỹ bằng cách:

  • Chọn biểu tương eJOY → Chọn biểu tượng cài đặt → Chọn "General" → Chọn "Accent Priority" là "UK" hoặc "US" tùy ý.

3. Cách hiện popup tra từ ngay lập tức sau khi bôi đen từ/đoạn văn bản

Nếu bạn đang trong lúc tập trung đọc tài liệu và muốn hiển thị popup tra từ ngay lập tức thay vì phải bấm vào icon eJOY thì bạn làm theo cách sau:

  • Chọn biểu tượng eJOY ở góc phải → chọn "Setting" →  chọn "Immediately Display" ở mục "Popup setting" và ở "Advance translattion settings".

4. Chọn công cụ dịch ưu tiên khi dùng cả eJOY và GlotDojo

Trường hợp bạn đang dùng cả eJOY và Glot Dojo để học ngôn ngữ thì có thể chọn công cụ dịch được ưu tiên bằng cách:

  • Chọn biểu tượng eJOY → Chọn biểu tượng cài đặt → Chọn "Default Extension" → Chọn extension phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nếu cần hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ qua email: [email protected]

Đọc báo và Tin tức