logo
Login

Cách bật thông báo nhắc học

Bước 1: Chọn “Profile”  => Chọn “Setting”

Bước 2: Chọn “Notification”

Bước 3: Bật nút “Daily training reminder” và chọn giờ mà bạn muốn app nhắc bạn học mỗi ngày.


Nếu ứng dụng hỏi bạn quyền gửi thông báo thì hãy bấm “Cho phép” nhé! Chúc bạn học vui!

Cài đặt chung