logo
Login

Cài đặt ưu tiên phát âm Anh-Mỹ hay Anh-Anh

Để cài đặt ưu tiên phát âm Anh-Anh hay Anh-Mỹ bạn cần truy cập trang Cài Đặt Chung của eJOY extension theo các bước sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng eJOY bạn đã ghim tại trình duyệt

Bước 2: Tại cửa sổ như hình dưới, bạn hãy chọn biểu tượng răng cưa để truy cập trang cài đặt của eJOY Extension

Bước 3: Chọn General Settings -> tùy chọn chọn giọng US hay UK tại phần Accent priority

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Cài đặt chung