logo
Login

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu eJOY

1. Thay đổi mật khẩu trên trang web eJOY

Bước 1: Bạn hãy đăng xuất tài khoản eJOY của bạn trên trang web

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, bạn hãy nhấn nút Forgot my password

Bước 3: Tại màn hình quên mật khẩu, bạn hãy điền thông tin email tài khoản của bạn và bấm nút Reset my password

Bước 4: eJOY sẽ gửi cho bạn một email với đường link thay đổi mật khẩu, bạn hãy kiểm tra hòm thư email của bạn và bấm vào đường link Reset password.

Bước 5: Sau khi truy cập đường link từ email, bạn hãy điền mật khẩu mới của bạn và nhấn nút Submit

2. Thay đổi mật khẩu trên ứng dụng eJOY English 2

Bước 1:  Bạn vào mục Profile trên eJOY app và đăng xuất tài khoản


Bước 2: Trong màn hình đăng nhập, bạn chọn Quên mật khẩu (Forgot password)


Bước 3: Nhập địa chỉ email đăng ký tài khoản eJOY của bạn rồi nhấn Reset Password


Bước 4: Vào hộp thư điện tử của bạn, mở email và Đặt lại mật khẩu eJOY

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Cài đặt tài khoản