logo
Login

Link tới các ứng dụng của eJOY

Hệ thống eJOY có 4 sản phẩm giúp bạn học trên mọi thiết bị:

1. Ứng dụng eJOY English 2 trên Google Play & Apple Store:

  • Một số tính năng nổi bật:

     → Khóa học giao tiếp (courses) với các tình huống thực tế

     → Học cụm từ qua các đoạn hội thoại

     → Kết nối video YouTube để tạo bài tập luyện nghe, nói

     → Tra cứu - Lưu trữ - Tổ chức từ theo chủ đề

     → Ôn tập với game theo phương pháp Lặp lại ngắt quãng

2. Tiện ích tra từ và học từ eJOY extension trên Google Chrome Store

  • Một số tính năng nổi bật:

     → Xem video song ngữ trên đa nền tảng (YouTube, Netflix, Coursera,...)

     → Tra cứu thuật ngữ chuyên ngành và từ mới bằng AI

     → Lưu từ, cụm từ, câu chỉ với 1 click

     → Ôn tập với game theo phương pháp Lặp lại ngắt quãng

3. Website học Tiếng Anh  eJOY Go – tối ưu trên Google Chrome

  • Một số tính năng nổi bật:

     → Kết nối video YouTube để luyện nghe và nói

     → Ôn từ với game theo phương pháp Lặp lại ngắt quãng

Chủ đề khác