logo
Login

Streak và Streak freeze là gì?

1. Streak là gì?

Streak là số ngày liên tục bạn hoàn thành được mục tiêu. Với mỗi lần hoàn thành mục tiêu (tương ứng với việc đạt ít nhất 1500 điểm/ngày), streak của bạn sẽ tăng lên 1 ngày.

Streak được đồng bộ giữa các nền tảng: eJOY app 2, eJOY web, eJOY extension. Các quy luật cũng là chung cho cả 3 nền tảng.

Có 3 biểu tượng streak tương ứng 3 mốc điểm:

  • Mốc 1500 điểm: Ngọn lửa màu cam
  • Mốc 6000 điểm: Ngôi sao màu hồng
  • Mốc 20000 điểm: Chiếc cúp màu tím

Lưu ý: Nếu bạn không duy trì học mà bỏ dở 1 ngày, streak sẽ trở về số 0.

2. Streak freeze là gì?

  • Tính năng Đóng băng streak (streak freeze) là để dành cho những ngày bạn quên học mà vẫn muốn bảo toàn số ngày streak bạn đã đạt được trước đó.
  • Điều kiện: Bạn phải có ít nhất 1 streak thì mới mua được streak freeze. Tạm thời chỉ mua được streak freeze trên app, trên web chưa có chỗ mua.
  • Cách để trang bị Streak freeze:

Bước 1: Bấm vào số coin ở góc trên màn hình tại mục Material

Bước 2: Chọn Shopping tại màn hình How to use coin

Bước 3: Bấm Buy now

Mỗi lần bấm Buy now, bạn sẽ mua được 1 lần Streak freeze với 100 coin. Nếu bạn đủ coin thì bạn sẽ mua thành công. Bạn chỉ được sở hữu tối đa 3 Streak freeze một lúc.

  • Cách dùng Streak freeze.

Nếu bạn quên hoàn thành mục tiêu 1 ngày thì số lượng streak freeze sẽ tự động trừ 1 và streak của bạn thì vẫn được bảo toàn.

Dữ liệu học tập