logo
Login

Tính năng Never sleep

Nếu bạn không muốn điện thoại tự động bị tắt màn hình trong khi đang sử dụng app, hãy bật tính năng Never sleep qua các bước sau:

Bước 1: Vào mục Profile

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn Cài đặt chế độ học

Bước 4:  Ấn vào nút Luôn sáng màn hình để bật chế độ này

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Cài đặt chung