logo
Login

Tra từ trên trình duyệt điện thoại

Việc đọc hiểu nội dung văn bản, thậm chí là lưu lại nội dung bạn thích ở bất kỳ trang web nào, đã trở nên dễ dàng hơn, bởi vì EJOY có giải pháp giúp bạn:

  • Tra từ ngay trên trình duyệt hoặc ứng dụng di động và lưu từ về app eJOY
  • Sử dụng tính năng AI explain để giải thích nghĩa các từ, cụm từ hay một đoạn văn khó

1.Cách tra từ ngay trên trình duyệt và lưu từ về app eJOY

Bước 1: Vào một trang web, một bài báo bất kì mà bạn muốn đọc trên app Chrome, Safari,...

Bước 2: Bôi đen từ/cụm từ/đoạn văn mà bạn muốn tra cứu sau đó nhấn nút Share

Bước 3: Ở màn hình share, bạn lựa chọn app eJOY English 2

Bước 4: Ở màn hình popup hiện lên sau khi lựa chọn app eJOY English 2 sẽ có những chức năng sau:

Đầu tiên, bạn sẽ thấy phần giải nghĩa bằng tiếng việt của cụm từ bạn đã chọn ở trên.

Ngoài ra trong màn hình popup cũng có các chức năng sau đây:


   (1) Nút Open eJOY để mở từ, cụm từ, văn bản đã chọn trong app eJOY  English 2

   (2) Nút loa để nghe cụm từ, câu

   (3) Nút Edit để edit nghĩa của từ, câu theo ý hiểu của bạn

   (4) Nút Add để thêm từ vào workbook của bạn trên eJOY app 2

   (5) Sử dụng tính năng AI Explain để giải thích ý nghĩa của từ, câu với AI

2. Sử dụng tính năng AI Explain để giải thích các cụm từ, đoạn văn chứa các từ ngữ chuyên ngành khó

  • Như đã nói ở mục (5) bên trên, nếu phần dịch nghĩa bình thường không đủ bạn hiểu tường tận nghĩa của từ, cụm từ, bạn có thể bấm AI explain và nhận phần giải thích bằng AI:
  • Ở màn hình AI Explain sẽ có các chức năng cơ bản sau đây:

  (1) Nút loa - Đọc đoạn văn bản

  (2) Nút copy

  (3) Những cụm từ được AI tự động nhận diện ra trong đoạn

  (4) Meaning - Giải nghĩa đoạn văn bản bằng AI

  (5) Adv Grammar - Các cấu trúc ngữ pháp AI thấy trong đoạn văn

  (6) Dịch phần giải nghĩa sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn

  (7) Edit - Sửa nghĩa nếu bạn muốn

  (8) Add -  Lưu vào sổ từ của bạn trên eJOY app 2 để ôn tập

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Đọc báo và Tin tức