logo
Login

Cách hủy gia hạn tự động gói PRO eJOY

Chế độ tự động gia hạn gói PRO của eJOY chỉ có sẵn khi bạn đăng ký PRO trên App Store và Google Play Store (trên thiết bị di động). Nếu bạn huỷ đăng ký PRO trước ngày hết hạn, gói PRO của bạn vẫn sẽ hoạt động cho đến ngày hết hạn đăng ký và sẽ tự động bị vô hiệu sau khi hết hạn đăng ký.

1. Hủy gia hạn trên Apple Store

Bước 1: Bạn vào "Cài đặt" (Setting), sau đó chọn vào mục "ID Apple, iCloud, Phương tiện & Mục mua".

Bước 2: Chọn “Đăng ký” (Subcriptions) để kiểm tra các đăng ký hiện có.

Bước 3: Chọn ứng dụng eJOY English và nhấn “Hủy đăng ký” hoặc “Hủy dùng thử miễn phí”.

Bước 4: Ấn "Xác nhận" (Confirm) để để kết thúc theo chu kỳ hiện tại.

2. Hủy gia hạn trên Google Play

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ở góc phải → Chọn “Thanh toán và gói thuê bao”.
Bước 2: Chọn “Gói đăng ký” → Chọn gói học mà bạn muốn huỷ → Nhấn “Huỷ gói thuê bao”.
Bước 3: Chọn lý do huỷ gói → Nhấn “Tiếp tục” → Nhấn “Huỷ gói thuê bao”.
Bước 4: Gói học sẽ hiển thị trạng thái “Đã huỷ” và ngày hết hạn của gói học bạn huỷ gia hạn.

3. Quyền sử dụng sau khi bạn hủy

  • Việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không tự động ngừng đăng ký của bạn. Bạn phải hủy đăng ký của mình để kết thúc đăng ký. Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng mà không hủy đăng ký của mình, bạn sẽ vẫn bị tính phí. Trường hợp ứng dụng bạn đã mua đăng ký bị xóa khỏi Google Play hoặc Appstore, đăng ký tương lai sẽ tự động hủy và chúng tôi sẽ không  hoàn lại tiền đối với những đăng ký trước đó.
  • Khi bạn hủy đăng ký, bạn vẫn sẽ có quyền sử dụng đăng ký của mình cho phần còn lại của thời gian bạn đã thanh toán.
  • Nếu bạn vẫn chưa huỷ được gói PRO, bạn chat với eJOY ngay nhé.
Cài đặt tài khoản